Wat vindt u belangrijk?

Door: Nico Krijn
Wat wilt u graag na de corona crisis doen? Wat vindt u echt belangrijk dat er
gaat gebeuren? En dan vooral in uw eigen omgeving, in uw eigen buurt? Wat
wilt u weer oppakken, anders doen? Denk daar samen met ons als vrijwilligers
van het buurthuis over na. Laat het ons weten via info@buurthuisgageldonk.nl .
Het buurthuis is er voor u, voor ons, voor allemaal! En als uw vraag iets is
waarvoor het buurthuis een aangewezen plek kan zijn… Geef het een kans,
reageer! Meer dan ooit tevoren, we gaan er weer voor. Samen maken we er iets
moois van.