ONTHULLING LOGO GEVEL Zo. 25 augustus 2019

Gemeente, in het bijzonder ex-wethouder Patrick van Lunteren en inwoners van de Haagse Beemden, hebben eind 2016 ervoor gezorgd dat het buurthuis in de wijk weer beschikbaar zou komen. Mei 2017 werd dit een feit en kon de nieuw opgerichte stichting Heerlijckheid Gageldonk zijn intrede doen in het huis. Voortvarend werd er gewerkt aan het openstellen van het huis voor de wijkbewoners, het “’ terughalen”’ van de huurders die er voorheen in zaten en het geleidelijk aan weer werken aan het creëren van een Huis van de Wijk. Voorheen heette het buurthuis “” De Beemdentil”. Maar omdat de vorige stichting nog bestaat en die naam voert, konden wij helaas de naam niet behouden. Aan de andere kant, hoort bij een nieuwe start ook een nieuwe naam. Enerzijds om de, toch wel wat negatieve verhalen over de laatste jaren van De Beemdentil, geen voeding te geven. Anderzijds om de nieuwe bestuur, vrijwilligers en bezoekers niet op te zadelen met oud zeer. Onze naam was al bekend is en is bedacht door buurtbewoner Dhr. Engel. Niek-Jan Tops (van Made By Tops) tekende voor een schitterende logo en we maken deze traject af door onze logo ook op de voorgevel te plaatsten. De onthulling daarvan zal gedaan worden door onze Burgervader, Burgemeester Paul Depla, tegelijktijdig met het openen van een expositie van schilderijen, gemaakt door vrijwilligers van de Kapeltuin. Wij zorgen voor koffie en thee en wat lekkers. De Fiepers, welbekende fanfare uit onze wijk, zal zorgen voor een vrolijke noot.

We beginnen om 12.30u. Om 14.00u vindt de onthulling plaats van onze logo op de voorgevel, zal onze burgervader een speech houden en zullen we samen toasten op de toekomst van Buurthuis Gageldonk.