Oproep aan muziekkapellen

Voor ons carnavalsfeest zijn we nog op zoek naar muziekkapellen.
Muziekkappelen die nog een uurtje over hebben om tijdens carnaval in
ons buurthuis te komen spelen, kunnen zich aanmelden. Stuur dan een
mail naar contact@buurthuisgageldonk.nl.