Eerste vrijwilligersavond in Buurthuis Gageldonk goed bezocht

Een groot aantal van de vaste vrijwilligers actief in ons buurthuis bezocht op donderdag 15 december de eerste zogeheten vrijwilligersavond. De bedoeling van deze avond was om de vrijwilligers kennis te laten maken met elkaar en hun ervaringen met het werken in het buurthuis met elkaar uit te wisselen.

Nadat iedereen zichzelf had voorgesteld volgde een rondje activiteiten die het buurthuis, in de korte tijd dat het weer open is, heeft georganiseerd. Een aardige lijst al. Dat waren onder meer een rommelmarkt, Burendag, de wekelijkse bingo op dinsdagavond, een disco voor de kleintjes, sinterklaasviering met lampionnenoptocht, dansavond met live muziek van Mingoes & band en de wekelijkse crea-middag op vrijdag. En sinds kort is er op dinsdag koffieochtend speciaal voor vrouwen.

Verbeterpunten

Er was ook ruimte voor de vrijwilligers om aan te geven wat er nog niet goed gaat. Op het gebied van communicatie bijvoorbeeld kan nog het een en ander verbeterd worden. Ook werd de wens uitgesproken om de uitstraling van het buurthuis op te krikken. Het bestuur heeft de genoemde zaken genoteerd als actiepunten voor de komende tijd. Maar voorzitter Latifa Cherabi benadrukte ook dat de middelen van het buurthuis beperkt zijn en dat er prioriteiten moeten worden gesteld.
Achter de schermen is de media commissie nog druk bezig met het bouwen van een website voor Buurthuis Gageldonk en het ontwerpen van een nieuwe logo en huisstijl. De website zal tijdens de nieuwjaarsborrel voor de buurtbewoners op 14 januari 2018 gelanceerd worden en de nieuwe huisstijl worden gepresenteerd.

Vrijwilligersavond voor herhaling vatbaar

De vrijwilligers spraken hun waardering uit voor het initiatief van het bestuur om een avond voor de vrijwilligers te organiseren. Afgesproken is om dit voortaan om de drie maanden te doen.
De voorzitter bedankte alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet en sprak de hoop uit in 2018 ook weer op hen te kunnen rekenen. Alle vrijwilligers kregen na afloop een attentie als dank uit handen van penningmeester Henk de Been.

En hij mocht als eerste een nieuwe traditie lanceren in Buurthuis Gageldonk. Een kerstbal ophangen met de naam van een van de vrijwilligers, Hanny de Boer. De bedoeling is dat elk jaar iemand anders een bal ophangt met de naam van een andere vrijwilliger.