Buurthuis Gageldonk nieuwe locatie voor De Aanloop

Niet voor iedereen in onze samenleving is het gemakkelijk om andere mensen te ontmoeten. Daar zijn verschillende redenen voor. Eigenlijk zijn de redenen waarom zij dat niet kunnen niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat de samenleving ontmoetingsplaatsen creëert waar deze mensen naar toe kunnen gaan om met anderen in contact te komen. In Breda heten deze ontmoetingsplaatsen Aanlopen.

Sinds woensdag 6 december 2017 vindt er ook in ons buurthuis ontmoetingen plaats van De Aanloop. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur kunnen mensen die daar behoefte aan hebben langs komen. De Aanloop biedt mensen ruimte voor bezinning en steun om weer in eigen kracht te komen. Dit kan door het ontdekken van eigen kwaliteiten of misschien door het oefen van vaardigheden. De begeleider van De Aanloop kan met de bezoeker meedenken.

Bezig zijn

Wie liever bezig is kan gewoon zijn of haar ontspannende bezigheid van huis meenemen zoals hand –en breiwerk of een eigen tablet. Binnen elke locatie is er altijd een actuele krant aanwezig, klein hobby materiaal en spelletjes. Wij van Buurthuis Gageldonk heten de gasten van De Aanloop van harte welkom in ons buurthuis